Gunnthrain

Geluid is mijn leven - de geluiden van de stad, het geluid daarna van de stilte van mijn dakwoning , het geluid van de schemering, het geluid van de nacht, het ontroerende en niet mis te verstane "geluid" van ( in een eeuwige cyclus ) de ochtendster Venus - hoe vaak ik die al niet heb zien opkomen, tel gewoon het aantal cycli van de afgelopen 29 jaar bij elkaar op - , de herinnering(en) aan De Ongelooflijke Jeugd Van Een Boerenzoon ( de lente, de zomer, de herfst, de winter - het Friese merengebied ), en last but not least de herinnering(en) aan het krakende geluid van de levensbepalende transistorradio ( radio Veronica 1959-1974 ) die ik als kind/tiener altijd bij me droeg, zorgen er samen voor dat ik op mijn 62ste nog steeds simultaan werk aan en inspiratie heb voor 6 verschillende projecten :

Allereerst natuurlijk Gunnthrain > ooit begonnen als Breathablik, daarna kort almennurh - maar boven alles sinds 1995 met enige voorsprong toch wel mijn belangrijkste werk ( de tijd wacht op niemand; sommige projecten overleefden, sommige kregen een andere naam, en sommige zijn nog slechts een vage herinnering - zoals het hoort te zijn ).

Alle 108 Gunnthrain ( single ) releases vanaf 1995

Mijn verzamelde audio sinds 1978

Vanaf November 2017 - Magna Frisia ( US )

Magna Frisia ( NL )

The Johannes Breeuwsma Museum US

The Johannes Breeuwsma Museum NL

Gunnthrain US

Gunnthrain NL

He Who Speaks In Silence US

He Who Speaks In Silence NL

Ecce Homo Pietoso US

Ecce Homo Pietoso NL

Seelenruhe US

Seelenruhe NL

The Ports Of Amsterdam US

The Ports Of Amsterdam NL

Nachtwyn US

Nachtwyn NL

Shadows Of Forgotten Ancestors NL ( Deze audio is privé - vanwege de copyrights - en alleen op uitnodiging beschikbaar )

Please bear in mind / Voor alle duidelijkheid - I mainly work with VST ( virtual ) instruments / Ik werk voornamelijk met VST ( virtuele ) instrumenten.

Hieronder dan een selectie uit die 500 gedichten ( 60 maximaal ).

Deze blog is afgesloten per februari 2016 - ik heb er gewoon de tijd en de energie niet meer voor. Het is mooi geweest.

Belangrijkste invloeden -

de Romantiek, het Symbolisme, het Surrealisme, Slauerhoff ( 1898 - 1936 ), Salvado Dali ( 1904 - 1989 ), Bob Dylan ( 1941 ), Edward Hopper ( 1882 - 1967 ), Caspar David Friedrich ( 1774 - 1840 ), Lucebert - alles van waarde is weerloos ( 1924 - 1994 )

zaterdag 21 december 2013

Het Falende Licht

Het falende licht is me gebleven,
een opgelegde gave die verkrampt
in het zicht van de haven, verweven
met gestolde chaos, vergeefs ontvlamd.

En met die zoekende, zwijgende handen,
verblind en geleid door een zwalkende mond,
draag en verplaats ik gemaskerde landen,
verlos hun heuvels van versleten grond.

Dat de geschoolde schemering mag lijken
op een verlaten, overwoekerde stad,
waar alleen nog de wind zich kan verrijken,
en de zon zich vergist in het wijkende pad.

Zo geef ik een stem aan bedaarde vrees,
een schreeuw in de schemer, uiteindelijk hees.

( 1995 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zaterdag 7 december 2013

Schetsen voor Achterland ( 01 )

Waar vreugdeloze vlakten vergrijzen
en de schrale wind zich verdringt
de gedoofde bossen te prijzen,
vers als ze zijn, verminkt.

Waar alle seizoenen zich verslapen,
tevreden bij een oude bron,
en de nachten zoeken naar een wapen,
zich meten met de stijgende zon.

Waar alle mensen zich bewegen
alsof ze worden gestuurd,
in oorsprong nog verlegen,
de hersens stil en ommuurd.

Waar vreugdeloze vlakten vergrijzen
en de schrale wind zich verdringt
de gedoofde bossen te prijzen,
vers als ze zijn, verminkt.

( 1993 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

vrijdag 22 november 2013

Geachte ( open brief aan De Tijd )

In antwoord op uw laatste schrijven
( U moet wel een voorname functie bekleden! )
waarin U tracht een wig te drijven
tussen ondergetekende en zijn verleden,

stelt hij dat het moment is gekomen
 - hij had het U graag persoonlijk gezegd -
U te moeten melden dat juist de dromen
door U ontnomen, zijn grenzen hebben verlegd.

Het behaagt U, maar wat te spotten
met De Jonge Hond die hij bleek te zijn,
de Wildebras ja! uit het Rijk der Zotten!
de Onrust Zelve, het huis te klein.

De kunstgrepen die U uithaalt! om hem te doen bloeden!
U, blind voor de gevolgen, U blijft hem voeden.

( 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

donderdag 7 november 2013

Onvermoede Winden

Waar rivieren zich melden bij de zee,
hun stromen zich schikken naar haar wegen,
waar luchten zich mengen onder regen,
als weke koekjes in dampende thee.

Waar geen sterveling zich op zal houden,
geen levende ziel een dag langer blijft,
waar menig mens verkilt en dan verstijft,
geluidloos roept om zijn vertrouwden.

Op deze plaatsen lig ik verborgen,
een verscheurd lichaam in een open wond,
een bittere domper op de morgen

die, zonder zichzelf te verblinden,
de gewraakte nacht stilaan vermomt
en me voert langs onvermoede winden.

( 1994 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

donderdag 24 oktober 2013

Stemmen ( Wintertijd )

Ongenaakbaar is alleen Hij, die ook de winter bemint;
dus ik vroeg Hem om langs te komen, te klinken
op de maanden die gaan komen, te drinken
op het wonder van de liefde, waar ze zich ook bevindt.

Het duurde niet lang of we hoorden stemmen
onder de wind door, was het geschreeuw?
Een soepele Massa Machtige Wachters, vanonder sneeuw?
 - en Hij scoorde droogjes: tijd om af te remmen.

Opgejaagd door het westen is Hij een ervaren rot,
iemand die weet wanneer water is bedorven;
als een droom wordt overgeheveld naar de beroerde tijd

blijft niet veel meer over dan wat onverschilligheid,
mompelde Hij koeltjes, waarna Hij als eerste zijn verworven-
heden afstond aan een eeuwig, zij het ongeduldig lot.

( 1993 )

Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

donderdag 10 oktober 2013

Bodemloze Spleten

Om nu eens de verwijdering te meten
tussen uw wereld en die van mij,
zong ik mezelf terug naar de spleten
die we samen sloegen, bandeloos en vrij.

En ik wist de aarzeling in mijn ogen,
ik voelde de twijfels in mijn hart,
die me woordeloos naar beneden zogen
in één moment van tomeloze smart.

Waar voorheen nog de diepte was doordrongen
van taaie en ontembare klei,
verhief zich nu een land waarin ze zongen,
en ik kende het lied: het was van mij.

En als een vorst, aan de rand van een ravijn,
die zijn koninkrijk was vergeten,
verlangde ik naar heimwee zonder pijn,
naar een tocht door bodemloze spleten.

( 1993 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

vrijdag 27 september 2013

Bij mijn geboortedag

Als samengeklonterde regen
die de pleinen langzaam kleurt,
zo vermomde zich het leven,
alsof er niets was gebeurd.

Alsof de nacht niet was gevallen,
en de winter niet verscheen
in een gifbeker vol getallen,
voor ieder jaar één - steeds van steen.

Alsof de meren niet geeuwden,
het onweer afgenomen,
en vermoeide mensen niet schreeuwden,
in hun radeloze dromen.

Als samengeklonterde regen
die de pleinen langzaam kleurt,
zo vermomde zich het leven,
alsof er niets was gebeurd.

( 1994 )

Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 16 september 2013

Mooi Gevlogen! ( Zelfportret )

Veelzijdig zijn de moerassen,
gelukzalig de slordige maan;
halfnaakt en ongewassen
spoort ze de bedroefde winden aan.

Waar de vaste grond is verstreken
en de tijd heeft stilgestaan,
wacht een oude vogel op een teken,
als was hem iemand voorgegaan.

Mooi gevlogen! in bevlogen jaren,
altijd maar weer de afgrond rond;
dan zichtbaar de hoop laten varen
op nog een laatste vlucht,
nu weg van dit front

van veelzijdig zijn de moerassen,
gelukzalig de slordige maan;
halfnaakt en ongewassen
spoort ze nog één keer 
de bedroefde winden aan.

( 1992 )

Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zaterdag 31 augustus 2013

Zonder Toren ( Paesens-Moddergat )

Traag trekken de treinen
langs een weergaloos Zonder Toren,
het buitenste land,
al vroeg bevroren;
alleen de goden zwerven hier,
als vrouwen die zuchten,
een nooit afgeronde beweging
onder rouwende luchten.

Een gevoelig steekspel
van het heersende westen
overheerst alle beleving:
rusteloos dalende resten
van afgedwaalde windhozen
nog pronkend met hun lokken,
een stuiptrekkende koelte
die je adem doet stokken.

Wie maalt er nog om treinen
die hun tempo vertragen - 
oorspronkelijke beelden,
verstandelijk niet te dragen:
resten van schoonheid,
door de meesten allang verloren,
het onhoorbare roepen
van de Valleien

van Zonder Toren.

( 1993 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 14 augustus 2013

De Landmannen ( Zelfportret )

Als afgesleten bergen reageren
op de stijgende wanhoop vanuit het dal,
als de winden de bossen frustreren,
onmogelijk de storm, verveeld zijn val.

Als verdronken stranden zich verheffen,
zichtbaar genietend van de eerste sneeuw,
als kalende takken de toendra's treffen,
een ijstijd zich bindt aan een badende eeuw.

Wellicht dat dan de Landman zich zal tonen,
zijn burcht verwisselt voor een kalme vlucht,
langs al die plaatsen waar hij kon wonen,

ware het niet dat door onrust gedreven
zijn lot zich laaft aan die drukkende zucht,
die pijnlijke onmacht tot werkelijk leven.

( 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 31 juli 2013

De Laatste Rivier

De laatste rivier is een edel streven,
een weelderig baken, eindig maar ferm;
als alle vijanden zijn verdreven
rest nog het water, het oorspronkelijke scherm.

Onteigende dijken verlaten het water,
geblakerde akkers doden de tijd
die is achtergelaten door later,
in een zeldzaam gebaar van mogelijk spijt.

De laatste rivier is een edel streven,
een woordeloos einde, overmoedig maar fier;
als alle vijanden zijn verdreven
rest nog het water, de oevers op een kier.

( 1991 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 15 juli 2013

In Exilio

Ik ben als zonlicht over zerken
eens te vroeg door de dood bezocht.
Op mijn hoogste uur ontblootte hij zijn werken,
ik zag hetgeen ik reeds vermoedde - en ik vocht.

In de luwte van marmer verdreef en verraadde
ik mijn laatste vriend; ik mocht blijven
rusten en ruggelings op het zwarte drijven -
in hartstocht de genade.

( 1992 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 30 juni 2013

De Onvoltooiden

Onvoltooiden erkennen elkaars bestaan
als een wankel, edelmoedig verleden,
dat afgemat en moegestreden
zichzelf beschimpt, van zijn glans ontdaan.

Rest nog de weerzin die de randen kleurt,
omzichtig het angstzweet teder betast
en zonder het te weten dit belast
met een sleets iets wat naar vervreemding geurt.

Of heuvels nu veranderen in muren,
beken zich storten in zwaar beton,
hun nachten zullen altijd langer duren,

een eeuwigheid de gedachte aan wat kon,
aan waar ze eens hun botten begroeven
om vrij te zijn, en onvoltooid, te proeven.

( 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 16 juni 2013

Misschien dacht ik iets toe te voegen
aan deze veel besproken handeling
die straks mijn Leven zal zijn: een wandeling
weg van rumoer en het minzame zwoegen -

dat grijnzende ravijn van vertwijfeling, waar geruchten
vergroeien met een zwijgende plant,
de eenzame voorbode van een naderend land
van lome geesten, en hun onhoorbare kluchten.

Misschien dat ik u daarom wist te schrijven,
en jou, welgeteld iedere vreemdeling -
waaronder inmiddels ikzelf, gehecht

aan die ene uit wiens buurt ik moest blijven:
zonder stafkaart, een moderne banneling,
verzwakte materie, een constant gevecht.

( 1994 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

vrijdag 24 mei 2013

Spijt

Dieper dan spijt is de zee,
een samengeperste zucht,
die met de westenwinden mee
langs zondige kusten vlucht.

Haar golven die zich bekwamen
in het metselen van een muur,
daarop een reeks van namen
die verandert van uur tot uur.

Dieper dan spijt is de zee,
een samengeperste zucht,
die met de westenwinden mee
langs zondige kusten vlucht.

( 1994 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 15 mei 2013

Decennium

Alweer een decennium is verstreken
sinds de dag waarop jij je ogen sloot
en zei: geen liefde zal ooit verbleken,
alleen de onze, die is morsdood.

En zo wist je mij te ontregelen:
nog voordat ik het slagveld had besteld,
slaagde jij erin dit te verzegelen,
de heuvels bleven leeg, de legers geveld.

Als dolende ridders zonder zwaarden,
geplaagd door rusteloze handen,
vervloekten wij de lucht als die toch weer klaarde,

sloegen grove beelden in zinloze grond,
en voelden ons thuis in bittere landen,
waar we zwierven met een gestolde mond.

( 1993 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 8 mei 2013

De Laatste Reis ( A.J. Breeuwsma 1910 - 1990 )

In het jubileumjaar van de zeelucht
glijdt een schip de zon achterna;
verstreken de tijd voor een laatste uitvlucht,
 toch roept u mij - iets wat ik niet versta.

Hoe dan ook, zonder een vlag,
vanaf de wal tot aan het eerste ijs,
zal het zijn zoals u het zag
die dag: de laatste reis.

Een troebele tocht die we liever vermijden,
immers een route die nergens wordt geduid - 
waar minzame wachters in koele legers strijden
om voorrang, niemand weet wat het beduidt.

( 1991 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 1 mei 2013

Dadendrang

Ooit vreesde ik mijn eigen dadendrang,
in elke beweging zag ik spoken,
die lusteloos in mijn schaduw doken,
hun dromen verlieten voor een dodenzang.

En steeds door een stalen angst bevangen,
vastgenageld in de verkeerde stad,
hield ik stil tot ik de zekerheid had
niet te stoten op vergeefse verlangens.

Er is veel veranderd sinds die tijd,
alles is bij hetzelfde gebleven:

wat nog zweefde een voldongen feit,
wat nog hing een vastgelopen leven.

Ondergedompelde steden schreien,
hun straten als geopende dijen.

( 1992 )Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 22 april 2013

Stil Puin

En ik raakte bevriend met een wervelwind,
een uitgestelde coup van het verleden,
een neerwaartse druk, voedsel voor gebeden,
gedoogd en gevreesd als een tergend kind.

En ik hulde mezelf in een nette klacht,
bezocht de vreemdste van alle gronden,
een verkapte streek van gapende wonden,
een drieste zigzag door de dronken nacht.

En ik raakte verstrikt in deze tuin,
deze bode van ondergrondse steden,
dit labyrint nog in ontwikkeling

 - gedegradeerd tot een verstekeling,
de confrontatie lange tijd gemeden,
op een snel gevlochten weg van stil puin.

( 1993 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 15 april 2013


Waar de winden van voren bevriezen
en de leegte haar genade vindt,
dreigt een mens zich te verliezen
in gedachten die hij niet verzint.

Niet langer is het belangrijk
wat er in zijn leven omging:
al was iets nog zo omvangrijk,
uiteindelijk bleef hij een eenling.

Met wat dromen de tijd gestild,
een lapje grond voor de geest:
had iemand het ooit anders gewild,
kon er dan toch meer zijn geweest?

Waar de winden van voren bevriezen
en de leegte haar genade vindt,
dreigt een mens zich te verliezen
in gedachten die hij niet verzint.

( 1994 )


Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 8 april 2013

Muzenzoon

Als bewijs dat ik u heb losgelaten
staat hier voor u een lege stoel;
ik had niet langer meer het gevoel
dat er nog iets viel door te praten.

Want door te rusten overviel me de nacht;
ik kreeg zicht op bespottelijke dromen,
echter walgelijke landen konden niet voorkomen
dat ik afzag van het recht - op een klacht.

Dat is hetgeen ik u wilde laten weten:
ik raakte verwikkeld in een fraai gevecht
( dat inmiddels in mijn nadeel is beslecht )
met een muzenzoon, die ik lang was vergeten.

Als bewijs dat ik u heb losgelaten
staat hier voor u een lege stoel;
ik had niet langer meer het gevoel
dat er nog iets viel door te praten.

( 1994 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 1 april 2013

Na Mij De Horizon

Ooit zal men mijn leven zijn vergeten,
mijn naam niet langer over de intercom,
voor eeuwig een einde aan hopeloze veten,
en dan die moed: na mij de horizon.

Dat ik zo hield van steelse blikken,
een woest verwijt een verademing vond,
en in menige zin dreigde te stikken,
omdat ik niet de juiste taal verstond.

Dat ik zo zong om de nacht te lezen,
vooruitlopend op de verwachte kou,
dat al mijn talenten waren bewezen,
alleen de uitvoering: hoe zat dat nou?

Ooit zal men mijn leven zijn vergeten,
mijn naam niet langer over de intercom,
voor eeuwig een einde aan hopeloze veten,
en dan die moed: na mij de horizon.

( 1995 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

maandag 25 maart 2013


Verschoven Zee

Een verschoven zee is me trouw gebleven,
een laatste opschudding in een afgesloten dal,
waar onderstromen het bestaan te leven,
het zwarte water me onderzoeken zal.

Oevers die op de schoonheid wijzen
van het wrede karakter van hun zee,
vragen beleefd wat naar mijn reizen,
dringen niet verder aan, wachten mee.

Een verschoven zee is me trouw gebleven,
een laatste opschudding in een afgesloten dal,
waar onderstromen het bestaan te leven,
het zwarte water me onderzoeken zal.

( 1993 )Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

Het Archief - De Laatsten Zullen De Eersten Zijn