Gunnthrain

Geluid is mijn leven - de geluiden van de stad, het geluid daarna van de stilte van mijn dakwoning , het geluid van de schemering, het geluid van de nacht, het ontroerende en niet mis te verstane "geluid" van ( in een eeuwige cyclus ) de ochtendster Venus - hoe vaak ik die al niet heb zien opkomen, tel gewoon het aantal cycli van de afgelopen 29 jaar bij elkaar op - , de herinnering(en) aan De Ongelooflijke Jeugd Van Een Boerenzoon ( de lente, de zomer, de herfst, de winter - het Friese merengebied ), en last but not least de herinnering(en) aan het krakende geluid van de levensbepalende transistorradio ( radio Veronica 1959-1974 ) die ik als kind/tiener altijd bij me droeg, zorgen er samen voor dat ik op mijn 62ste nog steeds simultaan werk aan en inspiratie heb voor 6 verschillende projecten :

Allereerst natuurlijk Gunnthrain > ooit begonnen als Breathablik, daarna kort almennurh - maar boven alles sinds 1995 met enige voorsprong toch wel mijn belangrijkste werk ( de tijd wacht op niemand; sommige projecten overleefden, sommige kregen een andere naam, en sommige zijn nog slechts een vage herinnering - zoals het hoort te zijn ).

Alle 108 Gunnthrain ( single ) releases vanaf 1995

Mijn verzamelde audio sinds 1978

Vanaf November 2017 - Magna Frisia ( US )

Magna Frisia ( NL )

The Johannes Breeuwsma Museum US

The Johannes Breeuwsma Museum NL

Gunnthrain US

Gunnthrain NL

He Who Speaks In Silence US

He Who Speaks In Silence NL

Ecce Homo Pietoso US

Ecce Homo Pietoso NL

Seelenruhe US

Seelenruhe NL

The Ports Of Amsterdam US

The Ports Of Amsterdam NL

Nachtwyn US

Nachtwyn NL

Shadows Of Forgotten Ancestors NL ( Deze audio is privé - vanwege de copyrights - en alleen op uitnodiging beschikbaar )

Please bear in mind / Voor alle duidelijkheid - I mainly work with VST ( virtual ) instruments / Ik werk voornamelijk met VST ( virtuele ) instrumenten.

Hieronder dan een selectie uit die 500 gedichten ( 60 maximaal ).

Deze blog is afgesloten per februari 2016 - ik heb er gewoon de tijd en de energie niet meer voor. Het is mooi geweest.

Belangrijkste invloeden -

de Romantiek, het Symbolisme, het Surrealisme, Slauerhoff ( 1898 - 1936 ), Salvado Dali ( 1904 - 1989 ), Bob Dylan ( 1941 ), Edward Hopper ( 1882 - 1967 ), Caspar David Friedrich ( 1774 - 1840 ), Lucebert - alles van waarde is weerloos ( 1924 - 1994 )

woensdag 16 december 2015

De Oorspronkelijke Nacht

Om een beter beeld te krijgen
van de oorspronkelijke nacht
besloot ik één dag te zwijgen,
zo rook ik zijn eerste vacht.

Meteen hield ik van deze geur,
parfum van het vroegste leven,
dat niemand ontzag, ook in kleur
boven iedere tijd verheven.

Onbewogen onder de Eerste Dag
kleurde hij zijn staart rood,
kamde zijn haren in een vlag,
en legde als eerste de horizon bloot.

Wilt u ook een beter beeld krijgen
van de oorspronkelijke nacht,
dan raad ik u aan één dag te zwijgen:
het is hier dat ik op u wacht.

( 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 15 november 2015

Het Hoogste Streven

Op uw rivier nog eens te mogen drijven,
voortbewogen door de herinnering
aan een niet aflatende plundering
van de gronden van de geest - ze in te lijven

in het verstomde rijk van verwondering,
dat ondanks de vervreemding toch ontstond,
licht en donker verpleegde, ze verbond
tot een eenheid - borg voor verandering.

Dat uw rivier mijn beloning mag zijn,
de nooit afgehaalde prijs voor een leven
dat werd opgejaagd door beelden van pijn

die de meest vaste hand nog doen beven:
niet op tijd te zijn voor de enige trein
die altijd doorrijdt: het hoogste streven.

( 1994 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

vrijdag 16 oktober 2015

Voorbarig

Alsof vrieskou de zomer vloerde,
zo voelde het laatste kerkhof aan;
listig de lucht die me beroerde,
het kwam niet in me op om weg te gaan.

Die bitterzoete kilte zou hier altijd blijven
en ik moest mezelf dan ook dwingen
om niet te vallen voor al die lijven
en hun betaste stenen die de dood vervingen.

Een gemoedelijk onweer gaf zijn signalen,
ik wist mijn aandacht te verleggen:
zelfs hier was niemand me komen halen,
ik had het dan ook maar van horen zeggen...

( 21 Juni 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

dinsdag 15 september 2015

Overgave

Gestrande voltreffers voelden de grond,
alleen het avondsomber sprak ze tegen,
hield ze af en zond,
waar ze niet wilden, zijn regen.

Zo verspoelden de merkbare wonden,
afgevoerd door 't helende avondlicht;
de onmerkbare bleven en vonden
dieper, sluimerend leven: mijn ware gezicht.

We kenden elkaar en zagen
dat een strijd was gestreden:
geen antwoorden meer, geen vragen,
alleen maar vallen - zolang vermeden.


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 16 augustus 2015

U kent mij niet,

ik ben op weg naar een vlakte,
een leven zonder lof,
als een dichter zonder stof
 - waarvan akte.

Wat ik niet kan weten
vormt mijn bagage,
het doel van deze stage
is hoe de rest te vergeten.

Ik ben op weg naar een vlakte,
een verhaal zonder plot,
als een boek zonder slot
- berouw zonder zwakte.

U heeft mij nooit gekend.

( 1993 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 15 juli 2015

Zachte Draver

Als u me ziet ben ik een engel,
een langzaam wegtrekkend licht;
een gevleugelde in verwarring,
tijdelijk een man zonder gezicht.

Over de b-wegen van het heelal
zing ik mijn sporen, in brandend zwart.
Alleen dwazen spreiden zo hun vleugels:
eerst mild dan woest en uiteindelijk verward.

Mocht u me niet meer zien ja dan ben ik verdwenen,
een zwarte gaten vullend lichtgewicht;
een vormloze in verbanning,
een zachte draver zonder blijvend inzicht.

( 1992 - in 1998 herschreef ik dit stuk bij het overlijden van mijn broer Auke, die versie ben ik helaas kwijt )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -


Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 14 juni 2015

Wereldbrand!

Hoe korter de lijst van vrienden,
hoe groter de wellust en de waan:
als een spookrijder op weg te gaan,
willen weten waar het toe diende.

Als een wereldbrand! wil ik sterven,
aan u vergeven wat ik versta - 
ontneem me niet die dag! Ik verga
liever zo dan te moeten bederven!

Streven naar een genoegzaam leven
verdraagt deze hete onrust niet,
de angst daarvoor is scherp, schiet-
graag de tong waaraan u zal kleven!

U ziet,

hoe korter de lijst van vrienden,
hoe groter de wellust en de waan...

( 1994 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -


Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

donderdag 14 mei 2015

shoot-out

Een pistoolgevecht aan de poorten van de Hel,
slechts ontlopen door het langzame westen,
beleefde eerst zijn hoogtepunt toen de besten
zich meenden te moeten meten met u-weet-wel.

Deze echter was zich van geen kwaad bewust,
schoot opgeruimd en goedgemutst naar buiten
waar Hij met tegenzin kogels hoorde fluiten,
en Hij verwarde zijn kansen - met lust.

De universele shoot-out was geboren,
het ingeslapen Al trilde tot in haar kern,
in een uitgestelde beweging drong een zwerm
planeten als kogels in haar ziel - van voren.

Het was in deze nacht dat de Hemel zich versliep,
te laat zijn Zonen zond - en mooi de Hel ontliep.


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -


Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

dinsdag 14 april 2015

De Behoorlijke Wind ( Thuiskomst )

Waar verhalen nog worden geschreven
en door tijdwinst niet zijn uitgeput,
groet een behoorlijke wind zijn neven,
beurtelings, als waren ze ingedut.

Honderd herfsten heeft hij gezwegen,
honderd winters in een vreemde stad,
honderd lentes op verlaten wegen,
honderd zomers niet de moed gehad.

En het leek stiller in het zuiden,
eerder dan normaal werd er gerust
 - hoorde niemand de klokken luiden.

En langs de hele westelijke kust
wierp zich het oosten op de morgen
 - de wind die opstak baarde hem zorgen.


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 22 maart 2015

De Onbedoelden

Onbedoelden zien hun leven als werven
die, peinzend betast door een verregend uur,
hun wrakken beschouwen als vreemde erven,
kreten om hulp van gevallen natuur.

Geen beweging mag hun aandacht verraden,
een roerloos verbond van woordeloos staal,
in groepen verspreid over lompe kades,
iets van beklemming, aan een zwijgend kanaal.

En tevreden zal de noordenwind spelen
op gekantelde bruggen, een restje schip,
waar verkruimelde schroeven als pencelen
nog wervelend jagen op een strookje wit.

In de verte slijpt een schip de zee,
een onbedoelde danst, zingt zijn lied: Take me away,

take me away.

( 1994 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 22 februari 2015Eeuwige Rust  

( schilderij Isaac Levitan - 1861-1900 )

Door ontgoocheling ontboden,
met door de schilder aangebrachte last,
trekken loden luchten langs de doden,
in eeuwige rust toch nog verrast.

Het zwalkende water wast zijn handen
aan oevers die zonder onenigheid
de begrenzing vormen van landen
waarin een reiziger het liefst de steden mijdt.

En achter een kerkje van wat planken,
door schuin gezakte kruisen gedempt,
hoort men fletse, levenloze klanken,

die in plotse heimwee ontwaken,
door weinig meer dan stilte omklemd,
en de slapende aarde doen kraken.

( 1991 )


Johannes Breeuwsma aka Zu Dir - underground geluidskunstenaar

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

zondag 8 februari 2015

Schetsen voor Achterland ( 03 )

Waar verlichte wormen menen
dat hun dans van de krakende grond
zich meer dan ooit laat lenen
voor een kleine rol, een beschaafde wond.

Waar roemloos de winden bedaren
en vernedering haar tent verspeelt
aan prompt versleten bezwaren,
een leven lang met leugens deelt.

Waar verloren liefdes verzilten,
gewend aan de slopende pijn
om hand in hand met de stilte
stenen te rapen, fossiel te zijn.

Waar verlichte wormen menen
dat hun dans van de krakende grond
zich meer dan ooit laat lenen
voor een kleine rol, een beschaafde wond.

( 1992 )


Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 21 januari 2015

De Onbevreesden

Onbevreesden beschouwen de stilte
als een spiegel van het laatste woord,
een glazige blik op zuivere kilte,
een eerste wenk van het gevreesde oord.

Als een vrucht die het oude land hen biedt,
en die langzaam maar zeker gaat lijken
op een zorgvuldig uitgekozen lied
waarmee achterblijvers zich zullen verrijken.

Een behoedzame buiteling van een late wind
mag nog even de rangen verstoren,
als in de verte een schreeuw van een spelend kind.

En op de flanken bewaakt men het land,
waar alweer de jongen worden geboren
 - gespiegeld op een onbevreesde hand.

( 1993 )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )

woensdag 7 januari 2015

manoeuvres in mineur

in bange vlagen van verspilling
verloren gaan gebroken troepen
van verleden in zwijgzame wolken
gehuld
             langs een bevroren maan in
wie het zonlicht is gestorven, hoe
avondvullend
                                        is de dood

van ontluikende weerzin ontbloot en
nog wankel onder een aarzeling der eeuwen
maar voort en over een halfrond
beneveld
               door oostenwind gedragen
wolken in wijn gedompeld verslagen
verzoenen zich
                                   met hun dood

manoeuvres in mineur
                                    achterlatend

                      ( 1992 -
               bekroond gedicht )

Hoofdproject sinds 1995 - Gunnthrain

Zijprojecten sindsdien -

Shadows Of Forgotten Ancestors

Verder terug in de tijd -

The Ports Of Amsterdam ( Fieldrecordings )